Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Internetconsultatie over wijzigingsbesluit meldcode

03-11-2016

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het concept Wijzigingsbesluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De bewindsman schrijft onder andere dat er vanaf vandaag een internetconsultatie over het Wijzigingsbesluit is gestart.

Uitkomsten

De externe link internetconsultatie over het wijzigingsbesluit is gericht op beroepsgroepen die onder de werking van de Wet verplichte meldcode vallen. Met het wijzigingsbesluit wordt het Besluit verplichte meldcode aangevuld met een verplichting om in de meldcode een afwegingskader op te nemen op grond waarvan professionals in staat zijn om te beoordelen of sprake is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling en met een verplichting zulke gevallen bij Veilig Thuis te melden.

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. De consultatieperiode eindigt op 24 november 2016. Na verwerking van de uitkomsten, zal het conceptbesluit worden doorgeleid naar de Raad van State voor advies.

Downloads

pdf-bestand Kamerbrief over concept Wijzigingsbesluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (via www.rijksoverheid.nl) (pdf-bestand, 86 kB)
pdf-bestand Concept Besluit tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (via www.rijksoverheid.nl) (pdf-bestand, 461 kB)