Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

IGZ-onderzoek naar gebruik meldcode

03-11-2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) doet deze en volgende maand onderzoek naar het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarvoor interviewt de inspectie zorgmedewerkers in verschillende sectoren.

Doel onderzoek

In 2013 onderzocht de IGZ de bekendheid en het gebruik van de meldcode. Die was toen onvoldoende. Daarom is de inspectie deze week begonnen met een nieuw onderzoek. Doel is vooral het in kaart brengen of zorgmedewerkers werken volgens de meldcode. Hiermee zorgt de inspectie tegelijk voor extra bewustzijn voor het belang van vroeg signaleren, zo mogelijk goede hulp organiseren en zo nodig melden bij Veilig Thuis bij situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Sectoren

De telefonische interviews worden gehouden in november en december. De inspectie belt met zorgverleners in verschillende sectoren:

  • Geestelijke gezondheidszorg, inclusief zelfstandige psychiaters en psychologen
  • Gehandicaptenzorg
  • Ouderenzorg
  • Thuiszorg
  • Ziekenhuizen
  • Huisartsen
  • Tandartsen

Resultaten

De inspectie stuurt de antwoorden op de vragen naar de bestuurder van de instelling of de zelfstandige zorgverlener. In het voorjaar van 2017 publiceert de IGZ haar rapportage met de resultaten van dit onderzoek. De inspectie maakt ook een factsheet over de totale resultaten per sector. Verder organiseert de inspectie in 2017 een aantal bijeenkomsten met experts. Doel daarvan is bespreken wat verder nodig is om huiselijk geweld en kindermishandeling effectiever aan te pakken.

Meer informatie

externe linkToezicht op gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
externe linkMelden bij geweld in de zorgrelatie