Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verslag AO Kindermishandeling/GIA gepubliceerd

03-11-2016

Het verslag van het Algemeen Overleg Kindermishandeling/GIA op 12 oktober 2016 is gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer. Tijdens dit overleg ging de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in overleg met staatssecretaris Van Rijn (VWS).

Tijdens het Algemeen Overleg sprak de commissie met de staatssecretaris over:

  • de brief van de staatssecretaris van VWS d.d. 29 maart 2016 over de aanscherping van de werkwijze meldcode en Veilig Thuis;
  • de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 13 april 2016 over waarheidsvinding;
  • de brief van de staatssecretaris van VWS d.d. 10 mei 2016 over het tweede onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg ‘Voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdhulp’;
  • de brief van de staatssecretaris van VWS d.d. 27 mei 2016 met het rapport ‘casusonderzoek Drenthe’, onderzoek naar aanleiding van het overlijden van een kind;
  • de brief van de minister van VWS d.d. 23 juni 2016 over zorg voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders;
  • de brief van de staatssecretaris van VWS d.d. 14 september 2016 met het rapport ‘Signaleren van onveiligheid’;
  • de brief van de staatssecretaris van VWS d.d. 4 oktober 2016 met de achtste voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties;
  • de brief van de staatssecretaris van VWS d.d. 12 oktober 2016 met de reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens - de regeling van werkzaamheden van 11 oktober 2016, over het bericht ‘Deel jeugdhulp Almere stopt: geen geld meer’.

Links

Kijk op de website van de Tweede Kamer voor het verslag en bovenstaande brieven