Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vlaggensysteem voor (ex-)partnerrelaties begin 2017 beschikbaar

03-11-2016

Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol bij de aanpak van geweld tussen (ex-)partners. Door gebrek aan kennis weten ze hun onderbuikgevoel niet altijd om te zetten in actie. Het Vlaggensysteem (ex-)partnerrelaties biedt hiervoor uitkomst. Dit instrument, met bijbehorende trainingen voor professionals in wijkteams, verschijnt in het voorjaar van 2017.

Beoordelingssystematiek

Sociale wijkteams missen een eenduidig beoordelingssystematiek waarmee ze grensoverschrijdend gedrag binnen (ex-)partnerrelaties kunnen duiden. “We worden geregeld gebeld door medewerkers van sociale wijkteams. Ze hebben een niet-pluis gevoel, maar weten niet wat ze ermee moeten”, vertelt Duska Sabljic, preventiemedewerker bij Veilig Thuis Utrecht. “Te vaak nog hangt de beoordeling af van iemands sensitiviteit, achtergrond of gevoel. Dat mag natuurlijk niet.”

Eenduidig en objectiever beoordelen

Het mooie is: dat hoeft ook niet meer. Begin 2017 verschijnt namelijk het Vlaggensysteem (ex-) partnerrelaties. “Gebruikers kunnen via concrete criteria en vaste richtlijnen relationeel gedrag toetsen en meer eenduidig en objectiever beoordelen”, aldus Kristin Janssens, senior projectleider preventie en aanpak (seksueel) grensoverschrijdend gedrag bij Movisie. “Gevolg is dat ze ook adequater kunnen handelen.”

Meldcode

Een normatieve lijst met voorbeeldsituaties en casuïstiek in de vorm van tekeningen dienen daarbij als extra hulpmiddel bij het bespreekbaar maken van (ex-)partnergeweld. Belangrijk voordeel van het systeem is dat niet de persoon, maar het gedrag wordt beoordeeld. Janssens: “Van beide partners. Ook sluit het instrument aan op de stappen van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het ondersteunt gebruikers bij de uitvoering van de meldcode.”

Links

Lees het uitgebreide artikel over het Vlaggensysteem voor (ex-)partnerrelaties op de website van externe linkMovisie