Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg van kracht

04-01-2016

Wat houdt goede zorg precies in en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg? De overheid heeft deze zaken vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die op 1 januari van dit jaar in werking is getreden.

De nieuwe wet geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren. Het doel van de nieuwe wet is: openheid over klachten en incidenten en ervan leren; om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.

De wet regelt het volgende:

  • Een betere en snelle aanpak van klachten
  • Zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden
  • De cliënt krijgt een sterkere positie
  • Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders

De wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Kijk voor meer informatie op: externe linkRijksoverheid.nl