Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veilig Thuis regio’s gezocht voor onderzoek

04-04-2016

Het Verwey-Jonker Instituut en Augeo Foundation zijn nog op zoek naar vier Veilig Thuis regio's die mee willen doen aan het vervolg onderzoek naar de effecten en resultaten van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en de hulpverleningstrajecten.

Dit onderzoek vindt plaats in navolging van een eerder onderzoek binnen de vier grote steden. Uit dit eerste onderzoek (2010-2014) kwam een zorgelijk beeld naar voren. Ruim 60 procent van de kinderen die blootgesteld waren aan huiselijk geweld kregen geen enkele hulp aangeboden. En de helft van de moeders die te maken hadden met partnergeweld bleken zelf opgegroeid in een gezin met een geweldgeschiedenis.

Representatief beeld

Deze uitkomsten hebben de vier grote steden doen besluiten een vervolgonderzoek te willen starten. Augeo en het Verwey-Jonker Instituut willen het onderzoek verbreden en hiermee een representatief beeld schetsen van de situatie in Nederland op dit gebied. Daarom worden Veilig Thuis regio’s benaderd zodat een algeheel beeld van Nederland ontstaat. Deelnemende Veilig Thuis regio’s krijgen inzicht in de effectiviteit van de hun huidige aanpak.

Meer informatie

externe linkAugeo.nl