Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Federatie Opvang trekt aan de bel over woningnood

04-07-2016

Er moet een oplossing komen voor de woningnood onder kwetsbare doelgroepen. Dat stelt de Federatie Opvang samen met enkele andere brancheorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Morgen spreekt de Kamercommissie voor Wonen met minister Blok over de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

De brief is ondertekend door de Federatie Opvang, GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de RIBW Alliantie. De branches vragen specifiek aandacht voor de wachttijden, het resultaat van het Aanjaagteam Langer Thuis Wonen en voor de stappen die gezet zijn ter uitvoering van de motie Voortman voor een Landelijke Actieplan Nieuwkomers en Herstarters op de Woningmarkt.

Ambulantisering

De organisaties constateren een groot gebrek aan betaalbare en geschikte woningen voor hun cliënten – waaronder dus ook de cliënten van de vrouwenopvang. "Het tempo van verregaande ambulantisering zal moeten worden aangepast aan de beschikbaarheid van geschikte alternatieve woonvormen, inclusief voldoende begeleiding. Dit om te voorkomen dat de meest kwetsbare groepen op straat belanden."

Pdf-bestandBrief Algemeen Overleg Huisvesting Doelgroepen (Pdf-bestand 488 kB, via opvang.nl)