Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuws

  Publicaties

   Agenda

    Evaluatie en vooruitblik toezicht Veilig Thuis

    04-10-2016

    De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben de staatssecretaris van VWS een brief gestuurd met daarin een korte evaluatie van en een vooruitblik op het toezicht van de inspecties op de Veilig Thuis organisaties. Van de 26 organisaties voldoen er 24 aan de basiseisen; twee organisaties staan onder verscherpt toezicht.

    De inspecties voeren stapsgewijs toezicht uit naar de kwaliteit van Veilig Thuis. In 2015 hebben de inspecties toezicht uitgevoerd bij alle 26 Veilig Thuis organisaties. Het toezicht richtte zich op de thema’s (wettelijke) randvoorwaarden, veiligheid en organisatie. Van de 26 Veilig Thuis organisaties voldoen er inmiddels 24 aan de basisvoorwaarden uit het toetsingskader Stap 1. De inspecties hebben Veilig Thuis Gelderland Zuid en Veilig Thuis Drenthe onder verscherpt toezicht gesteld. De inspecties volgen deze verbetertrajecten intensief.

    Wachtlijsten

    De inspecties constateren dat het niet alle Veilig Thuis organisaties lukt om grip te krijgen op de instroom en doorstroom van meldingen, waardoor wachtlijsten ontstaan. De inspecties achten dit zorgelijk.

    Verwachtingen ten aanzien van de Veilig Thuis organisaties en de gemeenten
    De inspecties verwachten dat de Veilig Thuis organisaties de verantwoordelijke gemeenten regelmatig op de hoogte stellen van de gang van zaken, zoals het verloop van de wachtlijsten, en de gemeenten tijdig betrekken bij het oplossen van eventuele knelpunten. Van de verantwoordelijke gemeenten verwachten de inspecties dat zij actief zicht houden op het ontstaan van wachtlijsten. De gezamenlijke gemeenten en de verantwoordelijke wethouders dienen toe te zien op de stand van zaken bij Veilig Thuis en zorg te dragen voor voldoende capaciteit bij Veilig Thuis en bij het lokale veld.

    Vervolg

    De uitvoering van het toezicht Stap 2 start in januari 2017. De inspecties richten zich bij Stap 2 in het bijzonder op de kwaliteit van het inzetten van vervolgtrajecten en de kwaliteit van het uitvoeren van onderzoeken. Daarnaast beoordelen de inspecties voor Stap 2 twee criteria ten aanzien van de cliëntenpositie en organisatie. Het toetsingskader Veilig Thuis, Stap 2 is in samenspraak met het netwerk Veilig Thuis en met de VNG tot stand gekomen. Daarbij is tevens afgestemd met het programma: ‘Veilig Thuis, de basis op orde’.

    Downloads