Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief over achtste Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

04-10-2016

De wachtlijsten van Veilig Thuis-organisaties worden aangepakt door in te zetten op goede toegang en goede doorverwijzing. Deze inspanningen werpen hun vruchten af. Dat stelt staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij schrijft ook dat er een aanscherping zou moeten komen van de meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld.

Deze achtste voortgangsrapportage betreft zowel geweld in huiselijke kring als geweld in professionele setting en omvat alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). Na een samenvatting wordt ingegaan op Veilig Thuis en aanscherping van de meldcode.

Moties van en toezeggingen

De VGR GIA wordt afgesloten met een overzicht van diverse acties op het brede terrein van GIA naar aanleiding van moties van en toezeggingen aan de Kamer.

Zo gaat de brief in op moties en toezeggingen op het gebied van:

  • Monitoring, kennis en onderzoek
  • Leren signaleren: GIA in opleidingen
  • Follow-up genderscan
  • Vrouwenopvang
  • Actieplan Volp Vrouwelijke Genitale Verminking
  • Kindermishandeling
  • Ouderenmishandeling
  • Huwelijksdwang en achterlating
  • Dader/plegeraanpak
  • Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland

Downloads

pdf-bestandKamerbrief over Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (pdf-bestand, 237 kB) (via www.rijksoverheid.nl)