Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Inzenders Divorce Challenge pitchen plannen voor expertpanel

05-12-2016

Twaalf deelnemers aan de Divorce Challenge mochten afgelopen donderdag 1 december hun plan voor het expertpanel presenteren tijdens de pitchbijeenkomst. Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen.

Divers

De externe linktwaalf pitchers waren door het expertpanel geselecteerd uit 506 inzendingen. Voorzitter van het expertpanel Nick Huls: “Het was erg leuk voor ons als panel om persoonlijk in gesprek te gaan met deze inzenders. De pitches waren erg divers en we hebben inzichten op verschillende fasen van de scheiding en verschillende expertises voorbij zien komen. Het wordt nog een hele uitdaging om uit deze twaalf de koplopers te selecteren.”

Thema's

Huls geeft nog maar eens aan hoe lastig het is om terug te gaan van 506 inzenders naar 12 pitchers en dan weer naar een beperkt aantal koplopers. “De selectie is een hele uitdaging. We proberen recht te doen aan ieders inbreng, maar realiseren ons dat dat met zoveel inzendingen niet altijd lukt. We hebben bijvoorbeeld gezien dat een aantal thema’s in veel inzendingen terugkomen. Thema’s als waarheidsvinding door betrokken instanties, omgaan met persoonlijkheidsproblematiek of geweld, ouderverstoting door kinderen of een gebrek aan controle op naleving van gemaakte afspraken zijn belangrijke thema’s, die niet altijd terug komen in de twaalf geselecteerde pitches.”

Schrijnend beeld

Toch vindt het panel dat deze inbreng gehoord moet blijven in de toekomst. “Ouders en kinderen hebben veel te lijden door dit soort thema’s. De inzendingen geven vaak een duidelijk en schrijnend beeld van de problematiek. Wij vonden dat het antwoord op de vraag hoe we hiermee om zouden moeten gaan er nog niet tussen zat. Maar we willen toch iets doen met de veelheid aan signalen die zijn binnengekomen. Als expertpanel zullen we het ministerie dan ook enkele aanbevelingen meegeven, in de hoop dat hier in een vervolg op de Divorce Challenge ook aandacht aan gegeven wordt,” zegt Huls.

Slotbijeenkomst

Op 14 december worden de koplopers van de Divorce Challenge bekend op de slotbijeenkomst. Deze koplopers worden door het ministerie geholpen om hun plan verder te brengen. Huls: “We hopen dat iedereen die een inzending heeft gedaan aanwezig is om hier te markeren dat we met elkaar in gesprek blijven en samen de beweging voort te zetten.”