Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

‘Parapludefinitie huiselijk geweld minder geschikt voor onderzoek’

06-09-2016

De Nederlandse 'parapludefinitie' van huiselijk geweld zou misschien niet standaard als onderzoekdefinitie moet worden gehanteerd. Het uitvragen van geweld in alle mogelijke relaties die binnen deze definitie vallen (huisvrienden, familieleden) is bovendien lastig binnen één vragenlijst te vatten.

Dat is één van de conclusies uit een literatuurverkenning van het WODC ‘De samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen gezinnen’. Het onderzoek maakt deel uit van een meeromvattend onderzoek dat ten doel heeft de prevalentie te bepalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. Op basis hiervan kan de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in Nederland worden doorontwikkeld, gestuurd en geëvalueerd.

Aanbevelingen

Bij een prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld is het verstandig om in zelfrapportage studies in elk geval meerdere bronnen/personen uit hetzelfde gezin te bevragen, stellen de onderzoekers van het WODC. Verder verdient het de aanbeveling om er voor te zorgen dat de samenloop van ernstiger en chronisch geweld in het gezin kan worden onderscheiden van de samenloop van minder ernstig geweld. Ook zou enige informatie verzameld dienen te worden over de omvang en richting van mogelijke selectieve non respons in relatie tot geweld in het gezin.

Verder stellen de onderzoekers dat het goed denkbaar is dat, in plaats van complex en kostbaar prevalentieonderzoek naar samenloop in Nederland, juist wordt ingezet op projecten die moeten bijdragen aan betere signalering en het inzetten van effectieve interventies.

externelinkDe samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen gezinnen, WODC 2016.