Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meerjarenagenda Veiligheidshuizen

06-10-2016

Er komt een meerjarenagenda voor de Veiligheidshuizen. Dat heeft de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen afgesproken naar aanleiding van de toekomstverkenning 'Zorg voor het Veiligheidshuis. De gemeente aan zet'.

De agenda, die in samenspraak met alle partners wordt opgesteld, bevat concrete doelen en een planning voor de verdere ontwikkeling van de externe linkVeiligheidshuizen.

Onderwerpen

De VNG en het ministerie van Veiligheid en Justitie geven gezamenlijk leiding aan dit proces. In juli en augustus werden de belangrijkste onderwerpen voor in de meerjarenagenda verkend door vertegenwoordigers van de Veiligheidshuizen en de belangrijkste ketenpartners.

Op basis van deze bijeenkomsten zijn vier thema’s benoemd:

  • Het tot stand brengen van een gemeenschappelijke infrastructuur (o.a. financiering, ICT, informatiedeling, triage);
  • Het organiseren van de regie (o.a. positioneren regionale stuurgroepen/besturen);
  • Het vergroten van de bekendheid van Veiligheidshuizen en meer inzicht in het rendement en de resultaten;
  • De verbinding met de omgeving (de samenwerking met Veilig Thuis, de relatie met de terugkeer van justitiabelen, de verbinding met de ontwikkelingen rond verwarde personen).

Landelijke bijeenkomst

De komende maanden worden regionale stuurgroepen en (landelijke) ketenpartners benaderd om de agenda verder in te vullen. In februari 2017 wordt de agenda gepresenteerd op een grote landelijke bijeenkomst.