Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Methodiek Veerkracht positief beoordeeld

07-04-2016

Veerkracht, een methodiek voor kinderen in de vrouwenopvang, wordt door moeders, kinderen en medewerkers, over het algemeen positief beoordeeld. Dat blijkt uit een evaluatie. Het rapport werd vorige week aangeboden aan de voorzitter van de VNG commissie Gezondheid en Welzijn.

De evaluatie vond drie jaar na de ontwikkeling van de methodiek plaats. Dit onderzoek maakt deel uit van een breder traject met als doel de kwaliteit en effectiviteit te vergroten van Veerkracht. Het evaluatierapport biedt ook handvatten voor doorontwikkeling van de methode.

Kind en vader

Veerkracht is in 17 van de 24 benaderde organisaties geïmplementeerd. De invoering van Veerkracht heeft in al deze organisaties tot aanzienlijke verbetering van de begeleiding van kinderen en ouders en van het leef- en opvoedklimaat geleid. De grootste verbetering is geconstateerd in het contact tussen het kind en de vader. Eerder gebeurde dat nauwelijks, nu wordt in de meeste gevallen contact met de vader gelegd en wordt de vader betrokken bij de begeleiding van het kind.

Knelpunten

Een knelpunt dat sommige medewerkers noemen, is dat Veerkracht erg uitgebreid is. Daardoor is het lastig de methode in zijn geheel uit te voeren. Er is behoefte aan meer focus op de kernpunten van Veerkracht zodat duidelijk is wat in alle gevallen moet worden toegepast en welke activiteiten en hulpmiddelen naar keuze ingezet kunnen worden. Ook is het wenselijk een aantal hulpmiddelen aan te passen om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.

Download

pdf-bestandEvaluatierapport Veerkracht (Pdf-bestand 1,3 MB, via opvang.nl)