Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gemeente Groningen wil effectievere aanpak kindermishandeling

07-10-2016

De gemeente Groningen gaat investeren in een effectievere aanpak van kindermishandeling. De gemeente kiest voor gecombineerde aanpak: repressief, curatief (ingrijpen en goede nazorg) en preventief. De focus ligt op het voorkomen van kindermishandeling en het investeren in het kind en zijn omgeving.

Nog steeds heeft één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling. De gemeente Groningen vindt dat onacceptabel en wil dat alle kinderen in de gemeente veilig en positief moeten kunnen opgroeien.

Actievere aanpak

Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Er is een veel actievere aanpak nodig om dit complexe probleem aan te pakken. We moeten op verschillende terreinen inzetten. De eerste, belangrijke stap hebben we al gezet: alle medewerkers van de WIJ-teams zijn getraind hoe zij signalen van kindermishandeling kunnen herkennen en hoe zij vervolgens moeten handelen.

Stap

De volgende stap is dat we alle gemeentelijke medewerkers die contact hebben met kinderen of gezinnen getraind worden. Het herkennen van risicogezinnen en tijdig de-escaleren van problemen zijn essentieel in deze aanpak.”

Debat

Daarnaast vindt het college het belangrijk om het brede maatschappelijke debat te initiëren en te voeden. Iedereen in de samenleving kan een aandeel hebben in het voorkomen, signaleren en bestrijden van kindermishandeling. Professionals, burgers, ouders, kinderen en jongeren zelf; het taboe moet doorbroken worden.

Samenwerking

De effectiviteit van de Groningse aanpak kan vergroot worden door deze samenwerking. Volgend jaar wordt de training aangeboden aan medewerkers van maatschappelijke partners (onderwijs, bibliotheken, sportverenigingen, de Voedselbank, buurthuizen).

De gemeente Groningen is ambassadeur van de externe linkLandelijke Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in het Noorden.