Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

‘Structurele verandering aanpak huiselijk geweld blijft nodig’

08-03-2016

Er is weliswaar vooruitgang in de strijd tegen geweld tegen vrouwen, maar vooral huiselijk geweld komt nog steeds veel voor. Dat staat in een rapportage over de naleving van het Vrouwenverdrag in Nederland dat Kathalijne Buitenweg afgelopen maandag namens het College voor de Rechten van de Mens presenteerde.

Het College wijst erop dat het Nederlandse beleid er onvoldoende rekening mee houdt dat huiselijk geweld vooral vrouwen treft en waarom dat zo is. De overheid heeft nu stappen gezet om daar verandering in te brengen; het College onderstreept het belang dat die verandering structureel zal zijn, en dat er maatregelen komen die de fundamentele oorzaken van geweld tegen vrouwen aanpakken. Verder besteedt het College onder dit thema aandacht aan de onaanvaardbaar lange wachtlijsten bij Veilig Thuis, de specifieke problemen van vrouwen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, en huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap.

Hoofdboodschap

De hoofdboodschap uit het rapport is dat de positie van vrouwen op veel terreinen weliswaar is verbeterd, maar dat er verschillende factoren zijn die gelijkheid van vrouwen en mannen in de praktijk belemmeren en dat de overheid een grotere rol zou moeten nemen om de positie van vrouwen te verbeteren.

Vrouwenverdrag

Het Vrouwenverdrag richt zich op de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Het Comité inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW) houdt toezicht op de naleving van het verdrag in alle landen die partij zijn, waaronder Nederland. Dat gebeurt in de vorm van een rapportageprocedure. Landen leveren elke vijf jaar een rapport in, en het CEDAW bespreekt dat rapport in de vorm van een constructieve dialoog met de regering. Mensenrechteninstituten en niet-gouvernementele organisaties mogen hun eigen rapporten aanleveren die het CEDAW kan gebruiken voor de dialoog.

Meer informatie

externe linkCollege voor de Rechten van de Mens