Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer aandacht voor gender in onderzoek naar huiselijk geweld

08-07-2016

Hoe kan gender in het aankomende prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld beter worden geadresseerd? Die vraag stond centraal in een deelonderzoek dat Regioplan en Bureau Dijkstra in opdracht van het WODC hebben uitgevoerd. De onderzoeksbureaus hebben inmiddels een advies hierover uitgebracht.

Het advies dient ertoe dat in het komende onderzoek man-vrouwverschillen en overeenkomsten in slachtoffer- en daderschap, context en impact van het geweld nauwkeuriger kunnen worden gemeten en geduid. Voor het advies is met binnen- en buitenlandse experts gesproken. Vervolgens is het in 2010 uitgevoerde onderzoek langs een toetsingskader gelegd en is een secundaire analyse op de data uit het prevalentieonderzoek van 2010 uitgevoerd.

Gendersensitief beeld

Het advies laat zien dat kleine toevoegingen in de vragenlijst van het slachtoffer- en daderonderzoek zullen bijdragen aan meer mogelijkheden om in de analyse tot een gendersensitief beeld te komen. Een grotere aanpassing van de vragenlijst maakt het echter mogelijk om tot een betere en meer gendersensitieve meting van huiselijk geweld te komen; bijvoorbeeld door meetinstrumenten te gebruiken die impact meenemen in de vragen naar geweldsvormen. Daarnaast kunnen dieptestudies daaraan bijdragen.

externe linkDeelonderzoek Verbeteren gendersensitiviteit