Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Factsheet Familiegroepsplan beschikbaar

08-08-2016

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. Daarin is vastgelegd dat gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jongere. Hierover is nu een actueel factsheet beschikbaar.

De Jeugdwet beoogt dat gezinnen zoveel mogelijk zelf (met hun netwerk) problemen in de opvoed- en opgroeisituatie aanpakken. Daarbij voeren ouders en jeugdigen de regie over de hulp die zij nodig hebben.

De factsheet is een uitgave van de VNG, het Nederlands Jeugdinstituut en de ministeries van VWS en VenJ.

pdf-bestandFactsheet Familiegroepsplan (Pdf-bestand 327 kB, via vng.nl)