Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Senaat unaniem achter de Wet op de jeugdverblijven

09-02-2016

Alle partijen in de Eerste Kamer hebben vandaag ingestemd met de Wet op de jeugdverblijven. Deze wet is bedoeld om de veiligheid en het welzijn van kinderen in internaten te vergroten en bevat nieuwe regels voor alle jeugdverblijven, waaronder de zogenoemde moskee-internaten.

Tot nu toe was er bij jeugdverblijven alleen toezicht op zaken als brandveiligheid of vluchtroutes. Met deze wet komt er ook toezicht op het pedagogisch klimaat en of kinderen deelnemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld door te sporten, contact te hebben met kinderen buiten het internaat en te leren over de regels en mogelijkheden in onze samenleving.

Vertrouwenspersoon

Onderdeel van de wet is dat jeugdverblijven minstens één keer per jaar door de GGD bezocht worden. Ook moeten de internaten een onafhankelijke vertrouwenspersoon hebben en wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers verplicht. Voor alle internaten en gemeenten gaan dezelfde regels gelden. Zo weten de internaten waar ze aan toe zijn en kunnen gemeenten beter toezicht houden.

Loverboys

De wet wordt van toepassing op alle private internaten, dus bijvoorbeeld ook opvanghuizen voor slachtoffers van loverboys. De regels zijn afgeleid van de eisen die nu al gesteld worden aan schippersinternaten. Eerder maakten gemeenten en besturen van verschillende internaten al vrijwillig afspraken om de veiligheid en het welzijn voor kinderen in de internaten te vergroten.

De nieuwe regels voor jeugdverblijven gaan op z’n vroegst per mei 2016 in.