Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veilig Thuis Drenthe onder verscherpt toezicht

09-06-2016

Veilig Thuis Drenthe is onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ondanks een eerdere waarschuwing voldoet de organisatie nog altijd niet aan een aantal cruciale voorwaarden die de veiligheid van gezinnen zoveel mogelijk moet garanderen.

Aanleiding voor het verscherpt toezicht vormt de uitkomst van een hertoets vorige maand. Veilig Thuis Drenthe voldeed toen nog steeds niet aan de verwachtingen van de inspecties. Tijdens een eerdere controle vorig jaar bleek Veilig Thuis Drenthe aan slechts acht van de 24 verwachtingen te voldoen. Het ging daarbij met name over de gebrekkige bereikbaarheid en toezicht van de organisatie op de veiligheid van aangemelde gezinnen. Ondanks een 'verbeterplan' bleek onlangs bij de nieuwe controle dat de organisatie nog altijd op zes punten in gebreke blijft.

Risico’s

De inspecties stellen vast dat er vanwege de tekortkomingen sprake is van risico’s voor de gezondheid en veiligheid van leden van gezinnen en huishoudens die gemeld worden bij Veilig Thuis Drenthe. Bovendien stellen de inspecties vast dat er onvoldoende vertrouwen is in de aanpak en werkwijze van Veilig Thuis Drenthe om deze tekortkomingen op eigen kracht en binnen redelijke termijn op te lossen.

Verwachtingen

De inspecties verwachten van de GGD Drenthe, als primair verantwoordelijke voor de kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe, dat deze op zo kort mogelijke termijn alle noodzakelijke maatregelen treft op het gebied van de gestelde tekortkomingen met betrekking tot de wachtlijst en de verbeterpunten uit het toezicht.

Eerder werd Veilig Thuis Gelderland Zuid al onder verscherpt toezicht gesteld.

Meer informatie

externe linkInspectiejeugdzorg.nl