Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kompaan en De Bocht publiceert jaarverslag

09-08-2016

De Brabantse opvang- en hulpverleningsorganisatie Kompaan en De Bocht heeft op haar website het jaarverslag 2015 gepubliceerd. Er was in dit jaar sprake van een afbouw van 20 procent van het budget; ook in landelijke vergelijkingen een heel zware bezuiniging.

Kompaan en De Bocht signaleert en realiseert preventie en hulpverlening op het gebied van opgroei- en opvoedingsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het jaarverslag laat zien hoe de organisatie vorig jaar heeft gewerkt aan veiligheid en bescherming, het doorbreken van onveilige en ongezonde patronen en het vergroten van een zelfredzame toekomst. 2015 stond bij de organisatie uiteraard ook in het teken van de decentralisatie.

Kostenbesparing

Kompaan en De Bocht heeft een sterke kostenbesparing weten te realiseren door de inzet van een intensief leantraject. Door middel van de principes
van 'anders werken' en 'anders organiseren' is een kostenreductie van 8 procent gerealiseerd, met het streven de kwaliteit van de hulpverlening minimaal op gelijk niveau te houden.

externe linkJaarverslag Kompaan en De Bocht 2015