Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kennishiaten middelengebruik en geweld

09-09-2016

Om de aanpak van geweld onder invloed van alcohol of drugs te verbeteren, treedt op 1 januari 2017 het wetsvoorstel voor middelenonderzoek bij geweldplegers in werking. Op basis van een literatuuronderzoek stelt het WODC dat er momenteel een aantal kennishiaten bestaat over middelengebruik en geweld.

Het doel van de op handen zijnde wetswijziging is om de aanpak van geweld onder invloed van alcohol of drugs te verbeteren en middelengerelateerd geweld terug te dringen, zodat de veiligheid in het openbare leven en in de huiselijke kring wordt vergroot.

Europese studies

Uit integrale Europese studies blijkt dat er in Europa alcohol in het spel is bij 40 procent van al het huiselijk geweld en bij 16 procent van alle gevallen van kindermishandeling / verwaarlozing. In vergelijking met alcohol, speelt het gebruik van drugs bij geweldsdelicten nauwelijks een rol. De mogelijke verklaring is niet dat het gebruik van alcohol gemakkelijker waar te nemen is dan het gebruik van drugs, maar dat alcohol door meer mensen gebruikt wordt en vermoedelijk een sterker agressie-uitlokkend effect heeft dan drugs.

De WODC-onderzoekers wijzen in hun rapport op een aantal onbeantwoorde vragen:

  • Bestaat er een dosis effect relatie tussen alcohol/drug gebruik en geweld?
  • Wat zijn de kenmerken van de personen die agressief reageren onder invloed?
  • Is agressie afhankelijk van tijdsduur na gebruik en hoe lang houdt deze reactie aan?
  • Leidt combinatiegebruik van alcohol en/of drugs tot een verhoogd risico op agressie?
  • Wat is de prevalentie van alcohol en drugs geïnduceerde agressie in Nederland?
  • Welke experimentele gedragsmetingen vormen een goede voorspeller van alcohol en drugs gerelateerd geweld in het dagelijkse leven?

De onderzoekers doen tevens een aantal voorstellen waarin mogelijkheden worden aangedragen om deze vragen te beantwoorden.

Meer informatie

externe linkWODC.nl