Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Bijzonder hoogleraar onderzoekt intergenerationele overdracht van huiselijk geweld

09-11-2016

Dr. Majone Steketee is benoemd tot bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek, in het bijzonder Intergenerationele overdracht van huiselijk geweld in de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is ingesteld door het Verwey-Jonker Instituut.

Overdracht tussen generaties van huiselijk geweld doet zich voor binnen het bredere maatschappelijke probleem van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Hoewel de aandacht voor huiselijk geweld is toegenomen, is er nog weinig bekend over de gevolgen op lange termijn voor kinderen. Het is bekend dat kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders, of zelf slachtoffer zijn van mishandeling, daarvan negatieve effecten ondervinden.

Lange termijn gevolgen

De leerstoel richt zich op kennis over de langere termijn gevolgen voor kinderen die huiselijk geweld ervaren. Een langjarige studie moet inzicht bieden in het doorbreken en voorkomen van de intergenerationele overdracht van geweld. Daarnaast wordt in negen Veilig Thuis regio’s en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht nagegaan wat de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling oplevert.

Orthopedagogiek

De leerstoel en de daaraan verbonden promotieplaats passen goed bij de sectie Orthopedagogiek van het Department Psychology, Education & Child Studies. Daar staat het complexe samenspel van omgeving, biologie en persoonlijkheid op ontwikkeling van het kind vanaf de geboorte tot de jongvolwassenheid centraal.

Onderzoeksdirecteur prof.dr. Peter Prinzie is verheugd dat dr. Majone Steketee haar in de praktijk opgedane kennis gaat uitbouwen in onderzoek en gaat delen met studenten. “Studenten Pedagogiek kunnen nu beter inzicht krijgen in het vraagstuk van huiselijk geweld. Een probleem waar zij in de praktijk mee in aanraking zullen komen, zeker in de grootstedelijke context waarin velen zullen gaan werken. Ook de vergroting van de kennis over de intergenarationele gevolgen van huiselijk geweld is van groot belang om in de praktijk en in het beleid met zinvolle interventies te komen.”

Over Majone Steketee

Majone Steketee is expert op de terreinen van jeugd(zorg), geweld in afhankelijkheidsrelaties en de geestelijke gezondheidszorg. Zij heeft meerdere internationale onderzoeken verricht naar de zelfrapportage van jeugdcriminaliteit in 33 landen en een vergelijking van het alcohol- en drugsgebruik in 25 Europese landen. Verder is zij nauw betrokken bij het omvangrijke onderzoeksproject naar de leefsituatie van jongeren 'Kinderen in Tel'. Steketee studeerde andragologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op vrouwenhulpverlening in de psychiatrie. Dr. Majone Steketee is vanaf 2014 voorzitter van Raad van bestuur van het Verwey-Jonker Instituut.