Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Algemeen overleg Geweld in afhankelijkheidrelaties

10-02-2016

Staatssectretaris Martin van Rijn (VWS) komt binnen een maand met een brief over de meldcode, de registratievereiste en het verbeterprogramma Veilig Thuis. Dat heeft hij gisteren tijdens een overleg met de Tweede Kamer over geweld in afhankelijkheidsrelaties (gia) laten weten.

Van Rijn gaf tevens aan dat er voorlopig geen extra geld naar de Veilig Thuis-organisaties gaat. Hij wil eerst de uitkomst van het verbeterprogramma van Jan-Dirk Sprokkereef afwachten. Deze bestuurder is onlangs aangewezen om aan een kwaliteitsverbetering van Veilig Thuis organisaties te werken. De inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben in 2015 en 2016 stapsgewijs toezicht uitgevoerd bij deze organisaties. Hierbij zijn al diverse verbeterpunten aan het licht gekomen. Het rapport waarin een volledig beeld van de kwaliteit van de 26 Veilig Thuis organisaties wordt geschetst, verwacht Van Rijn eind deze maand.

Vrouwenopvang

De volgende voortgangsbrief over gia verschijnt voor de zomer. Daarin zal onder meer worden bericht over pilots van de politie rondom de Kindcheck, de dubbele toestemmingsvereiste en de stand van zaken bij de vrouwenopvang. Het ministerie van VWS, de VNG en de Federatie Opvang komen tijdens een expertmeeting bijeen om te bespreken of de vrouwenopvang nog aan de behoeften voldoet, nu en in de toekomst.

Verder werd gisteren aangegeven dat er binnenkort een aparte brief uitkomt over kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP-kinderen).
Naast Van Rijn, was minister Van der Steur (VenJ) gisteren aanwezig bij het overleg.

Meer informatie

externe linkConceptverslag algemeen overleg Kindermishandeling/GIA