Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Werksessie gender voor beleidsambtenaren

11-01-2016

Hoe werken ideeën over verschillen tussen mannen en vrouwen door in de aanpak van huiselijk geweld? Regioplan, Atria en Movisie houden volgende week donderdag een werksessie voor beleidsambtenaren rondom dit thema.

Uit gesprekken met ambtenaren en na het bestuderen van gemeentelijke beleidsstukken, concludeert Movisie dat gender niet structureel in beleid is ingebed. In de werksessie wordt gezamenlijk onderzocht hoe dit georganiseerd kan worden.

Tijdens de werksessie komen de volgende punten aan bod:

  • De wijze waarop gender kan worden opgenomen in beleidsstukken;
  • Welke rol gender heeft in de sturing op effectiviteit; denk aan werkafspraken, opstellen van kwaliteitseisen, evaluaties, periodieke gesprekken met de uitvoerende organisaties.

De werksessie biedt beleidsambtenaren direct input om mee te nemen in hun eigen plannen, visies of rapportages.

De werksessie vindt plaats op donderdag 21 januari van 10 tot 12 bij BCN (Catharijnesingel 48, Utrecht). Meld u direct aan bij Anouk Visser.