Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zaanse pilot biedt inzicht in signalen huiselijk geweld

11-02-2016

In Zaanstad is een pilot uitgevoerd met twee lokale Jeugdteams voor het signaleren en voorkomen van huiselijk geweld. De gemeente, maatschappelijke partners en social media leveren gegevens die, in combinatie of bij herhaling, een signaal kunnen vormen van huiselijk geweld.

De proef in Zaanstad zorgt bij professionals voor bewustwording over de aanleidingen voor, maar ook uitingen van huiselijk geweld. Daarnaast biedt het de Jeugdteams nieuwe inzichten over buurt en wijk, over aspecten van huiselijk geweld en mogelijke partners om huiselijk geweld onder de aandacht te brengen, te voorkomen of tegen te gaan.

Ervaringsdeskundigen

Als onderdeel van de pilot werden ervaringsdeskundigen uitgenodigd om hun verhalen te delen. Via een vragenlijst deden 40 vrouwelijke slachtoffers hun verhaal. Veel respondenten gaven aan dat anderen (in zowel de sociale als de professionele omgeving) gemerkt zouden moeten hebben dat er iets ernstigs aan de hand was. Contacten met huisartsen, maatschappelijk werkers, psychiaters, psychologen en de politie leidden maar zelden tot een effectieve actie.

Aanbevelingen

In opdracht van de gemeente Zaanstad en het VNG-programma Veilig Thuis is een pdf-bestandartikel (Pdf-bestand 163 kB, via vng.nl) over de Zaanse proef verschenen. Daarin wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor Veilig Thuis organisaties. De auteurs stellen onder meer dat de expertise en ervaring binnen Veilig Thuis benut dienen te worden om de professionals in de gemeente beter en indringender te informeren, gericht op het leren signaleren van - en het omgaan met slachtoffers van huiselijk geweld.