Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Niet regels, maar hulpvrager centraal in nieuwe aanpak

11-03-2016

Wie voor ondersteuning bij de gemeente aanklopt, is het best af met één contactpersoon en met hulpverleners en ondersteunende instanties die goed samenwerken. De vraag moet centraal staan, niet de regeling of het type zorg. Vijf grote gemeenten en drie ministeries hebben gisteren een City Deal ondertekend om zo’n integrale aanpak te bevorderen.

De deal moet leiden tot nieuwe manieren van ondersteuning voor kwetsbare gezinnen. Het gaat om de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad die in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Volksgezondheid verregaand willen vernieuwen. Zij werken aan nieuwe vormen van ondersteuning voor huishoudens met meerdere problemen, zoals verstandelijke of lichamelijke beperkingen, werkloosheid, armoede, schulden en opvoedings- of psychische problemen. Om te bekijken wat echte oplossingen zijn voor mensen mogen de grenzen van regelgeving worden opgezocht.

Praktijkvoorbeelden

Sociale wijkteams in de vijf gemeenten werken sinds een paar jaar al steeds meer met één hulpverlener in een huishouden die op alle gebieden begeleiding biedt. Rond de zomer komen de vijf gemeenten met een rapportage over zo’n honderd praktijkvoorbeelden van deze sociale wijkteams. Zo kunnen ze kijken tegen welke hindernissen ze in de praktijk op lopen en hoe die zijn op te lossen in regels, manieren van financiering of met andere manieren van werken. Hoe kan de ondersteuning in de hele keten beter? Want problemen van één huishouden integraal aanpakken klinkt gemakkelijk, in de praktijk betekent het vaak een hele nieuwe manier van werken.

De City Deal Inclusieve Stad wordt gesloten in het kader van een samenwerkingsverband tussen Rijk, steden en andere relevante partijen om groei, innovatie en leefbaarheid van steden te versterken.