Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

WODC presenteert onderzoek Veiligheidshuizen

11-05-2016

Het WODC heeft het onderzoek 'Landelijk kader voor de veiligheidshuizen; invoering, ontwikkelingen en knelpunten' gepubliceerd. Volgens de onderzoekers heeft het Landelijk kader de Veiligheidshuizen een duidelijke focus gegeven.

Landelijk kader

Het Landelijk kader Veiligheidshuizen is in januari 2013 tot stand gebracht door en voor alle landelijke partners die deel uit maken van het netwerksamenwerkingsverband van Veiligheidshuizen in Nederland. De regie op de Veiligheidshuizen is verschoven van het Rijk naar de gemeenten. Daarmee hebben deze de verantwoordelijkheid voor de coördinatie op de regionale samenwerking in het Veiligheidshuis.

Het is bekend dat het Landelijk kader nog niet overal is doorgevoerd. Voor de positionering en taakafbakening van de Veiligheidshuizen ten opzichte van onder meer de ZSM-tafels en de wijkteams, is dit echter wel van groot belang. Een overzicht van de huidige stand van zaken is noodzakelijk om gericht te werken aan de verdere doorvoering van het Landelijk kader.

Verdere doorontwikkeling

Tijdens het onderzoek is nagegaan in hoeverre het Landelijk kader in de praktijk wordt doorgevoerd, welke knelpunten worden ervaren en welke lessen er getrokken kunnen worden uit de wijze waarop de Veiligheidshuizen functioneren. Het onderzoek biedt een goede basis voor de verdere doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen.

Een van de conclusies is dat de Veiligheidshuizen door het Landelijk kader een duidelijke focus hebben gekregen. Daarnaast blijkt dat de verbinding tussen de Veiligheidshuizen en ZSM, Veilig Thuis en de sociale wijkteams de komende periode om aandacht vraagt.

Downloads

pdf-bestandLandelijk kader voor de veiligheidshuizen; invoering, ontwikkelingen en knelpunten