Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gegevensuitwisseling tussen ketenpartners in Veiligheidshuizen

11-07-2016

De werkgroep die zich voor de Veiligheidshuizen bezighoudt met gegevensuitwisseling tussen ketenpartners heeft een procesbeschrijving opgesteld waarin alle fasen van samenwerking en de momenten van informatiedelen staan beschreven. Ook is een compleet overzicht gemaakt van de juridische randvoorwaarden waaraan de verschillende ketenpartners zijn gebonden.

De aanpak van complexe vraagstukken door ketenpartners kan alleen effectief gebeuren als de gegevens uitgewisseld kunnen worden die voor een gezamenlijke aanpak noodzakelijk zijn. Maar het gegevensuitwisseling is aan regels gebonden. De wetgeving hierover varieert per beroepsgroep. De politie heeft bijvoorbeeld te maken met andere voorwaarden dan de GGZ.

Tussenbericht

De werkgroep, waarin de belangrijkste ketenpartners van de Veiligheidshuizen vertegenwoordigd zijn, bekijkt hoe het uitwisselen van persoonsgegevens op een legitieme, verantwoorde en effectieve manier kan plaatsvinden. Vorig jaar is in een tussenbericht beschreven wat de werkgroep zich als doelen stelde. Inmiddels zijn hierover al verschillende documenten opgesteld.

externe linkTussenbericht: Gegevensuitwisseling tussen ketenpartners in Veiligheidshuizen