Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Intensievere samenwerking tegen huiselijk geweld Flevoland

11-07-2016

Veilig Thuis Flevoland, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) gaan intensiever samenwerken om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken en waar mogelijk te voorkomen. De Flevolandse gemeenten stimuleren en faciliteren deze samenwerking.

De betrokken organisaties zijn nu nog onvoldoende op de hoogte van elkaars kennis en aanpak. Door regelmatig te overleggen, kunnen ze meldingen doorspreken en ieders inzet beter op elkaar afstemmen. Het gezamenlijke doel is het sneller stoppen van geweld in de thuissituatie en herstel van de veiligheid van ouders en kinderen.

Informatie-uitwisseling

Ernstige situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling worden besproken in het afstemmingsoverleg met de politie, het OM en andere hulpverleners. Om de samenwerking te ondersteunen, sluiten Veilig Thuis en de politie hun registratiesystemen in de loop van 2017 beter op elkaar aan. Ook is er – binnen de grenzen van de privacywetgeving - steeds meer informatie-uitwisseling tussen hulpverleners en de strafrechtketen. Voor alle betrokken organisaties is dit een flinke opgave. Het gaat immers om het delen en afstemmen van informatie tussen verschillende organisaties en professies. De contouren staan en er wordt hard gewerkt aan de uitwerking.

De afspraken in Flevoland zijn een uitwerking van de landelijke afspraken binnen de politie-eenheid Midden-Nederland met de regio’s Utrecht en Gooi en Vechtstreek.

Veilig Thuis Flevoland

Veilig Thuis Flevoland is het centrale advies- en meldpunt voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisatie coördineert ook de vervolgstappen na melding en onderzoek. Ouders en kinderen zijn gebaat bij hulp die zo veel mogelijk plaatsvindt in hun eigen omgeving. Zodra de situatie veilig genoeg is, draagt Veilig Thuis de hulpverlening over aan lokale organisaties. Bijvoorbeeld aan de wijkteams of de jeugdgezondheidszorg.