Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Proactieve zorg na kindermishandeling kan toekomstige kosten reduceren

11-10-2016

Kindermishandeling kost Nederland jaarlijks miljarden euro’s door extra zorggebruik en ziekteverzuim. Proactieve zorg rondom mishandeling zou deze kosten kunnen reduceren, zo blijkt uit een artikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

De auteurs onderzochten de economische kosten van kindermishandeling en het effect van zelfregie (mastery) op deze kosten. Er werd gebruikgemaakt van de data van een psychiatrische cohortstudie. De beschouwde risicofactoren waren: emotionele verwaarlozing en psychisch, lichamelijk en seksueel misbruik voor het zestiende levensjaar.

Aanzienlijke meerkosten

Op een gemiddelde leeftijd van 39 jaar waren bij de volwassenen die dit betrof de onderscheiden vormen van kindermishandeling geassocieerd met aanzienlijke meerkosten door additioneel zorggebruik en ziekteverzuim. Een hogere zelfregie bleek gerelateerd aan lagere kosten bij mensen met misbruik in hun verleden.

Zelfregie

De onderzoekers concluderen dat proactieve zorg rondom mishandeling niet alleen een intrinsiek belang dient, maar zou ook economisch kunnen renderen. Het versterken van zelfregie kan daarbij wellicht helpen, maar dat vraagt om nader onderzoek.
Dit artikel in het Tijdschrift voor psychiatrie is een verkorte bewerking van een artikel ‘Long-term economic consequences of child maltreatment: a population-based study’ in European Child and Adolescent Psychiatry’ (2016).

Downloads

pdf-bestandArtikel Kindermishandeling: economische gevolgen op lange termijn (pdf-bestand, 102Kb) (via www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl)