Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuws

  Publicaties

   Agenda

    Verscherpt toezicht Veilig Thuis Drenthe opgeheven

    11-11-2016

    De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben het verscherpt toezicht op Veilig Thuis Drenthe per 10 november 2016 opgeheven. De inspecties hebben geconstateerd dat Veilig Thuis Drenthe belangrijke verbeteringen heeft doorgevoerd.

    Zicht op instroom en doorlooptijden

    Veilig Thuis Drenthe heeft zicht op de instroom en de doorlooptijden van meldingen en stuurt hier op, met behoud van oog voor kwaliteit. Bovendien is het gelukt om de wachtlijst voor onderzoek weg te werken. Veilig Thuis Drenthe heeft een actueel beeld van de veiligheid van de kinderen en leden van gezinnen en huishoudens die bij hen gemeld zijn. De inspecties verwachten dat Veilig Thuis Drenthe ervoor zorgt dat de genomen verbetermaatregelen structureel zijn.

    Instellen verscherpt toezicht

    Op 31 mei 2016 werd Veilig Thuis Drenthe onder verscherpt toezicht gesteld voor een periode van zes maanden. De lange wachtlijsten en de mogelijke risico’s voor de gezondheid en veiligheid van leden van gezinnen en huishoudens die gemeld worden bij Veilig Thuis Drenthe, waren mede aanleiding voor het verscherpt toezicht.

    Verschillende toezichtactiviteiten

    Gedurende het traject van verscherpt toezicht hebben de inspecties op meerdere momenten verschillende toezichtactiviteiten uitgevoerd. Deze bestonden onder andere uit (on)aangekondigd toezicht op locatie, bestuurlijke gesprekken en monitoring van de wachtlijsten.

    Binnenkort wordt het rapport gepubliceerd van de eindtoets die heeft geleid tot de opheffing verscherpt toezicht.