Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer mogelijkheden met VOG

12-02-2016

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt flexibeler. Zo wordt het mogelijk om een VOG af te wijzen op basis van politiegegevens. Ook wordt het voor sectoren mogelijkheid om hun personeel periodiek of continu te screenen.

Aan deze uitbreiding zijn strikte voorwaarden verbonden, zo heeft staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) aan de Tweede Kamer laten weten. De keuze voor VOG screening blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de sector en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is aan de sector om te motiveren waarom een VOG gewenst is en of daarbij politiegegevens gebruikt moeten worden en of periodiek of continue screening wenselijk is.

Uitzonderlijke gevallen

De screening moet proportioneel zijn en aanvullend aan het integriteitsbeleid van een branche. Ook moet het voor de aanvrager altijd duidelijk zijn welke bronnen er worden geraadpleegd, over de hardheid van de informatie mag geen twijfel bestaan. Het afwijzen op basis van politiegegevens is slechts mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld voor functionarissen die in aanmerking komen voor bepaalde banen in het gevangeniswezen.

Jongeren

Daarnaast is het belangrijk dat de VOG voor jongeren geen onnodige belemmering vormt bij de start van hun loopbaan of opleiding. Het ministerie zal daarom, in samenwerking met betrokken sectoren, extra inzetten op voorlichting aan jongeren en hun omgeving. Dit moet misverstanden over het verkrijgen van een VOG voorkomen.

In het totaal zijn er bij de screeningsautoriteit Justis in 2015 ruim 800.000 VOG’s aangevraagd. Hiervan werden er ruim 57.000 gratis aangevraagd door vrijwilligers die met kinderen en verstandelijk beperkten werken.