Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuwe kijk op invloed mediageweld

12-02-2016

Jonge tieners worden alleen agressiever van gewelddadige games en televisieprogramma’s als zij ook in hun sociale omgeving agressie ervaren, bijvoorbeeld door veel conflicten in het gezin of agressie onder vrienden. Dit concludeert communicatiewetenschapper Karin Fikkers in haar promotieonderzoek.

Impliciet wordt aangenomen dat media elk kind op dezelfde manier beïnvloeden. Uit het onderzoek van Fikkers blijkt echter dat de meeste jongeren niet agressiever werden door blootstelling aan mediageweld en dat dit te maken heeft met de situatie waarin zij opgroeien.

"Als zij bijvoorbeeld in een harmonieus gezin opgroeien of in een omgeving waarin het afkeuren van geweld de norm is, hangt mediageweld niet samen met meer agressie", aldus de onderzoekster. “Pas als jongeren naast geweld op televisie en in games ook veel agressie onder vrienden of veel ruzies in het gezin ervaarden, hing dit samen met een toename in hun agressieve gedrag.”

Andere kant

Soms bleek het effect zelfs de andere kant op te werken, ontdekte zij. "Tieners die meer gewelddadige media gebruikten, maar wel in een harmonieuze omgeving opgroeiden, vertoonden juist minder agressie. Een interessant resultaat dat we nog niet eerder hebben waargenomen. Mogelijk krijgen deze jongeren vanuit hun ‘echte’ sociale context het goede voorbeeld nadrukkelijk mee, zodat ze minder geneigd zijn agressief gedrag uit de media over te nemen."

Behalve de omgeving kunnen ook het temperament en de ontwikkeling van kinderen invloed hebben op media-effecten. Daarnaast kan het uitmaken welk type geweld kinderen zien op tv of in games. Komende jaren zullen Fikkers en haar collega’s van het onderzoekscentrum Jeugd en Media (CcaM) dan ook verder op zoek gaan naar de nuances in effecten van mediageweld.

Karin Fikkers promoveert op donderdag 25 februari aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Meer informatie

externe linkUniversiteit van Amsterdam