Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag bij instellingen onderzocht

12-05-2016

De Inspectie Jeugdzorg heeft in 2015 bij 25 instellingen onderzoek gedaan naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bijna alle instellingen scoren een voldoende. Wel zijn er voor de meeste instellingen nog een aantal verbeterpunten.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij twintig jeugdhulpaanbieders en bij vijf instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het ging om acht hertoetsen bij instellingen uit een eerder onderzoek in 2014 en om zeventien nieuwe onderzoeken.

Oordeel

Bij de hertoetsen bleek dat de acht instellingen inmiddels de meeste verbeterpunten hebben doorgevoerd. Alle acht kregen het eindoordeel 'voldoende'. Bij de nieuwe toetsen bleek dat bijna alle bezochte instellingen voldoende handelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Van de 25 onderzochte instellingen kregen er twee het eindoordeel 'matig' en twee het eindoordeel 'onvoldoende'.

Bij nagenoeg alle instellingen constateert de inspectie echter ook één of meer verbeterpunten. Zo maakt tweederde van de bezochte instellingen nog onvoldoende gebruik van een risicotaxatie–instrument met aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Zorgelijk

De inspectie acht het zorgelijk dat meer dan de helft van de instellingen de medewerkers nog niet structureel geschoold heeft in het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen en het beschermen van kinderen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit was een belangrijke aanbeveling van de Commissie Samson (2012) Scholing draagt namelijk bij aan het verminderen van handelingsverlegenheid bij medewerkers en aan het beter signaleren van (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Alle instellingen hebben de inspectie laten weten hoe en binnen welke termijn zij de benodigde verbeteringen zullen realiseren. De inspectie volgt de voortgang van de verbeteringen via het reguliere toezicht. Van de vier instellingen die geen voldoende kregen, verwacht de inspectie bovendien dat zij een interne audit uitvoeren naar de gesignaleerde verbeterpunten en de inspectie over de uitkomsten daarvan rapporteren.

Loverboyslachtoffers

Mede naar aanleiding van het actieplan 'Hun verleden is niet hun toekomst'(2014) van de Commissie Azough, besteedde de inspectie tijdens het toezicht aandacht aan de loverboy/mensenhandelproblematiek. Uit het toezicht blijkt dat de meeste instellingen wel eens te maken hebben gehad met een jongere die (mogelijk) slachtoffer van een loverboy was of dreigde te worden. In 2017 zal de inspectie onderzoek doen bij jeugdhulpinstellingen die gespecialiseerde opvang en hulp bieden aan slachtoffers van loverboys.

Meer informatie

epdf-bestandOnderzoek naar voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdhulp - een tweede onderzoek (Pdf-bestand, 800kB) (via www.inspectiejeugdzorg.nl)