Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Artsencoalitie wil alternatief binnen Meldcode

12-10-2016

Geen meldplicht, maar een pragmatische checklist voor vroegtijdige signalering en concrete meldnormen die artsen helpen om hoogrisicosituaties van kindermishandeling te melden. Dat is het alternatief van de KNMG, namens de Artsencoalitie tegen kindermishandeling, in reactie op het rapport Sprokkereef dat in de Tweede Kamer voorligt.

Algemeen Overleg

De KNMG, LHV, NVSHA en VVAK presenteerden afgelopen maandag namens de Artsencoalitie tegen kindermishandeling haar standpunten aan de vaste Tweede Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vanmiddag vindt in vervolg hierop het Algemeen Overleg Kindermishandeling/ GIA plaats. De Artsencoalitie hoopt dat de tweede Kamer en Staatssecretaris Van Rijn zich kunnen vinden in het voorstel dat draagvlak heeft bij de beroepsgroep en effectief bijdraagt aan een veilig thuis voor kinderen. De belangrijkste punten op een rij.

Maatregelen

De Artsencoalitie pleit voor de volgende maatregelen:

  • Pragmatische checklist om kindermishandeling vroegtijdig ter herkennen
  • Het opnemen van meldnormen bĂ­nnen de meldcode in het belang van het kind
  • Betere afweging voor het kind door samenwerking met Veilig Thuis (24/7)

De Artsencoalitie tegen kindermishandeling bestaat uit de artsenorganisaties KNMG, AJN, LHV, NVK, NVSHA, NVvP en VVAK.

Downloads