Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wijkteams gaan in vijf wijken experimenteren met nieuwe aanpak

13-10-2016

Om de effectiviteit van wijkteams te vergroten starten dit najaar vernieuwende experimenten in vijf wijken in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad. Die experimenten moeten er voor zorgen dat mensen nog beter worden geholpen als ze hulp nodig hebben.

Staatssecretaris Klijnsma (SZW), Van Rijn (VWS) en minister Plasterk (BZK) vinden het belangrijk dat gemeenten hun wijkteams nog verder ontwikkelen. Sociaal werkers moeten snel kunnen handelen en ruimte hebben om beslissingen te nemen. Sociaal werkers uit wijkteams kunnen beter worden toegerust.

Meer slagkracht

Omdat wijkteams meer slagkracht nodig hebben dan nu vaak het geval is en botsende uitgangspunten van regelgeving soms in de weg zitten, gaan vijf wijken aan de slag met experimenten. Daarbij krijgen wijkteamprofessionals meer mogelijkheden om maatwerk te bieden aan kwetsbare huishoudens en de regeldruk wordt verminderd.

Lokale ambities

Afhankelijk van de lokale ambities kunnen gemeenten aanvullend meer experimenten starten. De contouren voor de experimenten zijn geschetst door de steden. Gemeenten, Rijk en betrokken (lokale) partijen werken de komende periode de precieze vorm van de experimenten uit.

Links

Kijk voor meer informatie op de website van de externe link Rijksoverheid