Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Geweldpleger vaak een bekende

13-12-2016

Slachtoffers van geweld zijn vaak een bekende van de dader. Dit geldt voor ruim 55 procent van de vrouwelijke slachtoffers en voor bijna 40 procent van de mannelijke slachtoffers, zo blijkt uit de Emancipatiemonitor 2016.

Sociale veiligheid

De monitor besteedt een hoofdstuk aan sociale veiligheid. De auteurs brengen eerst het slachtofferschap van geweldsdelicten onder zowel vrouwen als mannen in beeld. Voor het eerst besteden ze daarbij ook aandacht aan daderschap onder mannen en vrouwen door naar verdachtencijfers te kijken.

Delicten

Mishandelingen en bedreigingen vinden het meest in de openbare ruimte, op straat plaats. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Een seksueel delict overkomt vrouwen in 37 procent van de gevallen op straat en in 28 procent van de gevallen thuis. Bij seksuele delicten tegen vrouwen is de dader vaak de partner of ex-partner. Ook is het dikwijls een andere bekende.

Geweld in de privésfeer

Geweld tegen vrouwen vindt over het algemeen vaker plaats in de privésfeer dan geweld tegen mannen. Dat was in 2015 het geval bij bijna een op de vijf vrouwelijke slachtoffers van mishandeling. Aangezien de dader in bijna 20 procent van de gevallen de (ex-)partner of een familielid is, is dat ook niet zo vreemd. Bij bedreiging wordt een buurtgenoot het meest als dader genoemd (29%). Bij mishandelde en bedreigde mannen is een buurtgenoot naar verhouding vaak de dader.

Bronnen

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van zoveel mogelijk verschillende bronnen, met name de landelijke slachtofferenquête Veiligheidsmonitor (VM) en registratiecijfers van politie en hulpverlening, maar ook aanvullende literatuur om meer verborgen vormen van geweld – zoals huiselijk geweld – te beschrijven.

De Emancipatiemonitor

De externe linkEmancipatiemonitor 2016 is opgesteld onder redactie van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek, op verzoek van minister Bussemaker van OCW, die verantwoordelijk is voor het emancipatiebeleid.