Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Tien tips voor verbinding sociaal- en veiligheidsdomein

14-04-2016

Om goed in te kunnen grijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling, is een optimale verbinding tussen het sociaal domein en het veiligheids/justitieel domein van cruciaal belang. Movisie heeft hiervoor een handreiking gemaakt.

In de handreiking geeft het kenniscentrum onder andere vijf tips voor beleidsambtenaren in het sociaal domein, en vijf tips voor beleidsambtenaar openbare orde en veiligheid. De tien tips staan ook op de website van externe linkMovisie.

Links

Handreiking externe linkHet sociaal domein en veiligheidsdomein in verbinding