Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Renée Römkens benoemd tot bijzonder hoogleraar Gender Based Violence

14-10-2016

Renée Römkens is benoemd tot bijzonder hoogleraar Gender Based Violence aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een nieuwe leerstoel, ingesteld vanwege Stichting Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

Beleid en regelgeving

Als bijzonder hoogleraar aan de UvA gaat Römkens zich richten op gender en geweld, in het bijzonder op vraagstukken met betrekking tot de invloed van beleid en regelgeving. De focus legt zij daarbij op het analyseren van ontwikkelingen in de regulering van gendergerelateerd geweld als een schending van mensenrechten én als een vorm van seksediscriminatie.

Ook kijkt Römkens naar de verschuivingen in de manier waarop de relatie tussen geweld en gender - en vooral tussen geweld en (machts)verschillen tussen vrouwen en mannen, en de samenhang daarvan met verschillende etnische achtergronden - inhoud krijgt in beleid en regelgeving, maar ook in het maatschappelijk debat.

Paradoxale ontwikkeling

“De vraag of - en zo ja, hoe – geweld specifiek verband houdt met ongelijke genderverhoudingen, staat regelmatig ter discussie. In Nederland is een paradoxale ontwikkeling gaande. De groeiende kennis over de samenhang tussen geweld tegen vrouwen en genderongelijkheid en -stereotypering gaat hand in hand met een tendens tot genderneutralisering in beleid”, vertelt Römkens.

“Er is sprake van tegenstrijdigheden in de rol die aan gender wordt toegekend. Dat roept de vraag op wat de gevolgen daarvan zijn voor de preventie van geweld en bescherming van slachtoffers, het beleidsdoel. Met mijn onderzoek wil ik tot inzichten komen die beleidsmakers en andere partijen helpt in hun werkzaamheden in de strijd tegen geweld tegen vrouwen.”

Meer informatie