Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

JGZ-instellingen en brancheverenigingen bundelen krachten tegen kindermishandeling

Kindermishandeling en –verwaarlozing beter signaleren, aanpakken én vooral: voorkomen. Dat was het doel van de NCJ Werkconferentie Kindermishandeling op 15 september in Utrecht. De aanwezige JGZ-instellingen en brancheverenigingen maakten dit concreet met een belofte: minimaal tien procent minder slachtoffers in 2020.

Om deze woorden kracht bij te zetten, tekenden de aanwezigen een pledge: van 119.000 slachtoffers per jaar naar minimaal tien procent minder in 2020.

Zeven experimenten

Onder leiding van procesversnellers zijn bovendien zeven experimenten bedacht, om de komende drie maanden te testen welke maatregelen effect hebben en zo met elkaar én van elkaar te kunnen leren. Zo test het team ‘Aandachtsfunctionaris (AF) op de kaart’ of de handelingsverlegenheid afneemt als AF’s actief langsgaan bij JGZ-teams die het afgelopen jaar geen consultatie met de AF hebben gehad.

In januari komen de aanwezige partijen weer bijeen met de resultaten van de experimenten. De conferenties leiden uiteindelijk tot de totstandkoming van een Preventie Agenda voor alle partijen in de sector.

Meer informatie