Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoeksagenda Effectiviteitsonderzoek kindermishandeling

16-02-2016

Voor het eerst hebben onderzoekers in nauwe samenwerking met praktijk- en beleidsmedewerkers vastgesteld wat er nog nodig is aan effectiviteitsonderzoek op het gebied van kindermishandeling. De onderzoeksagenda is naar verwachting begin maart beschikbaar.

Een belangrijk probleem bij de aanpak van kindermishandeling is dat maar van een beperkt aantal interventies en instrumenten bekend is of ze effectief zijn. De Onderzoeksagenda Effectiviteitsonderzoek kindermishandeling vormt de basis van een meerjarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma kindermishandeling. Het is een initiatief van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik en ZonMw.

Expertmeeting

Gisteren vond een expertmeeting plaats. Onder leiding van André Rouvoet gingen zo'n 50 experts aan de slag om acht onderzoeksprioriteiten verder uit te werken. Met de input vanuit deze expertmeeting wordt de laatste hand gelegd aan de onderzoeksagenda. Deze wordt volgende maand gepubliceerd op externe linkwww.zonmw.nl.