Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Hans Boutellier benoemd tot hoogleraar Veiligheid en veerkracht

16-06-2016

Hans Boutellier is benoemd tot hoogleraar 'Veiligheid en veerkracht' aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eén van zijn eerste activiteiten is het opstarten van de Kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht. Deze kenniswerkplaats bouwt voort op de bestaande deelprogramma’s rond huiselijk geweld, sociale stabiliteit en radicalisering, en veiligheid en burgerschap.

Veiligheidsprofessionals en wetenschappers

Deze week werd tijdens de conferentie Veiligheid en veerkracht het startsein gegeven voor de kenniswerkplaats. Veiligheidsprofessionals en wetenschappers komen samen om de veiligheidskwesties van vandaag en morgen te bespreken. Aan twaalf kennistafels wordt onder andere gesproken over radicalisering, veiligheidsbeleving, spanningen in wijken en burgermoed.

Samenwerkingsverbanden

Boutellier is benoemd in het kader van het nieuwe onderzoeksinstituut, het Institute for Societal Resilience (ISR). Hij zal zich bezighouden met public administration with respect to security and resilience. "In de kenniswerkplaats gaan we in verschillende samenwerkingsverbanden aan de slag met tal van onderwerpen op het brede terrein van veiligheid", vertelt Boutellier. De kenniswerkplaats is een open samenwerkingsverband tussen wetenschap, beleid en uitvoering.

Naast zijn hoogleraarschap van één dag in de week blijft Boutellier wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut.