Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Lectorale rede geweld in afhankelijkheidsrelaties

16-09-2016

Afhankelijkheid en weerbaarheid: over het complexe en bonte werk van professionals bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dat is het thema van de lectorale rede die Janine Janssen vanmiddag houdt aan de Avans Hogeschool in Breda.

Janine Janssen is als lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties verbonden aan het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Daarnaast is zij werkzaam bij het Nationaal Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld van de Nationale Politie.

Onderzoeksplannen

Het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties richt zich op geweld binnen gezin en familie, geweld binnen instellingen en mensenhandel. In haar rede gaat Janine nader in op deze vormen van geweld. Zij gaat bovendien in op de vraag hoe de thema’s afhankelijkheid, geweld en weerbaarheid zich tot elkaar verhouden en met welke uitdagingen huidige en toekomstige professionals zich geconfronteerd zien bij de aanpak van deze fenomenen. Ook zal zij haar onderzoeksplannen voor de komende jaren ontvouwen.

Samen met studenten, docenten en professionals uit het werkveld probeert Janssen door middel van onderzoeken een duidelijk beeld te creëren van GIA en de mogelijkheden van preventie en interventie. De uitkomsten van de onderzoeken worden vervolgens gebruikt in het onderwijs. Een eerste begin is inmiddels gemaakt, momenteel lopen er onderzoeken naar stalking, mishandeling en mensenhandel.

Jeroen Bosch

Kapstok voor Janssens lectorale rede, is De Hooiwagen van schilder Jeroen Bosch. "Ik keek naar de Hooiwagen en dacht: warempel, veel onderwerpen die binnen Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) vallen, staan erop", aldus Janssen. Zij wijst hierbij onder meer op huiselijk geweld, kindermishandeling, uitbuiting en mensenhandel.

Meer informatie

externe linkPunt.avans.nl