Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

NJi-brochure helpt mbo-scholen bij invoeren meldcode

16-11-2016

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een brochure gepubliceerd die scholen in het middelbaar beroepsonderwijs helpt bij het invoeren van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo heeft het NJi onder andere de stappen van het basismodel van de meldcode vertaald naar het mbo.

Geen nieuwe structuren of procedures

De brochure maakt duidelijk dat voor het invoeren van de meldcode geen nieuwe structuren of procedures nodig zijn. Het is voldoende om de verplichte stappen van de meldcode te plaatsen in de gangbare 'zorgroute'. Daar kunnen de signalen van de school gedeeld worden met de zorgpartners om tot een afgewogen aanpak te komen. In deze brochure worden ook enkele thema's voor het onderwijs nader toegelicht.

Downloads

pdf-bestandMeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het middelbaar beroepsonderwijs (via www.nji.nl) (Pdf-bestand, 1,3 MB)