Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamerbrief kwaliteitsverbetering Veilig Thuis

17-03-2016

De basis op orde: daar ligt de komende maanden de focus van het VNG-programma om de kwaliteit van het netwerk van Veilig Thuis organisaties te verbeteren. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Met de brief reageert Van Rijn op een artikel dat begin deze maand op NRC.nl verscheen: 'Geweld achter de voordeur Op de wachtlijst'. Hij laat weten dat in elke regio acties moeten worden uitgevoerd om de basis op orde te krijgen. Waar dat niet mogelijk is, zijn concrete afspraken gemaakt over interventies waarmee en de termijn waarbinnen een goed functionerend Veilig Thuis wordt gerealiseerd. Het wegwerken van de wachttijden is daarvan een belangrijk onderdeel.

Verbeterpunten

Andere verbeterpunten zijn de verdere deskundigheidsbevordering van de medewerkers en het verbeteren van de samenwerking van Veilig Thuis met partners als wijkteams, andere zorgaanbieders, de GI’s, de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie en politie en de reclassering om te komen tot een sluitende ketenaanpak.

externe linkKamerbrief over programma Veilig Thuis.