Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoek naar geweld in instellingen en pleeggezinnen

17-05-2016

Het kabinet stelt een (vervolg)onderzoek in naar geweld tegen minderjarigen die tussen 1945 en nu onder verantwoordelijkheid van de overheid in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen zijn geplaatst. Uit een vooronderzoek dat vandaag aan minister Van der Steur (VenJ) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) is aangeboden, blijkt dat zowel haalbaar als zinvol.

Beide bewindspersonen zijn tevreden met de conclusie van Commissie De Winter die het vooronderzoek uitvoerde, omdat daarmee erkenning kan worden geboden aan slachtoffers. "Ook al komt de conclusie van de commissie niet geheel uit de lucht vallen, toch is ze schokkend. Het is dan ook goed dat de slachtoffers, dankzij het vervolgonderzoek dat er nu gaat komen, straks de erkenning kunnen krijgen waarop zij recht hebben", aldus Van der Steur.

Commissie Samson

externe linkCommissie de Winter werd op 5 november 2015 door het kabinet geïnstalleerd naar aanleiding van de rapportage van de Commissie Samson. De Commissie Samson onderzocht seksueel misbruik van kinderen die door de overheid in instellingen of in pleeggezinnen zijn geplaatst. Haar rapportage (2012) liet zien dat niet alleen seksueel misbruik, maar ook fysiek en psychisch geweld grote en langdurige schade kunnen aanrichten.

De Commissie de Winter heeft onderzocht of er aanwijzingen zijn die iets zeggen over schaal en aard van het geweld, welke regels er destijds bestonden, hoe het toezicht was georganiseerd en of er registraties van geweldsincidenten hebben plaatsgevonden. Daarnaast is onder meer onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid en kwaliteit van de archieven, naar internationale wetgeving op het terrein van geweld jegens minderjarigen, en naar de veranderende opvattingen in de samenleving met betrekking tot het gebruik van geweld in de opvoeding. Ook heeft de commissie bestudeerd hoe in de ons omringende landen met het geweldsprobleem is omgegaan.

Onderste steen boven

Van Rijn: "Met de instelling van de commissie Samson heeft het kabinet indertijd de onderste steen boven laten halen over seksueel misbruik in de jeugdzorg sinds 1945. Ook over geweld willen we zo precies mogelijk weten wat er in het verleden is gebeurd. Voor de slachtoffers van toen, maar ook voor de praktijk van nu. De kennis die uit het onderzoek zal komen, kan ons allemaal helpen om de huidige leefomgeving van kinderen in instellingen en pleeggezinnen nog veiliger te maken."

Voor de zomer van 2016 besluit het kabinet over de opdracht voor het vervolgonderzoek, de definitieve reikwijdte, de planning en de samenstelling van de onderzoekscommissie. Het kabinet heeft wederom prof. dr. M. de Winter gevraagd de leiding van de onderzoekscommissie op zich te nemen.

Reactie Jeugdzorg Nederland

externe linkJeugdzorg Nederland heeft inmiddels gereageerd op het rapport van Commissie De Winter. De organisatie laat weten het advies te ondersteunen.

Meer informatie

externe linkRijksoverheid.nl