Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Project Informatie delen en Privacy in Veiligheidshuizen

17-10-2016

Welke gegevens mag ik met wie uitwisselen en wanneer? Bijna alle partijen die in het Veiligheidshuis vertegenwoordigd zijn, lopen vroeg of laat tegen deze vraag aan. Om helderheid te bieden, werd het project ‘Informatie delen en privacy in Veiligheidshuizen’ opgericht. Inmiddels heeft dit project zijn eerste concrete resultaten opgeleverd.

Deze werden eind vorige week gedeeld tijdens een werksessie voor managers en procesregisseurs van Veiligheidshuizen. De werksessie informeerde deelnemers over de producten waar aan gewerkt wordt en moest input genereren voor de verdere ontwikkeling én de manier waarop deze producten het beste kunnen worden ontsloten.

Juridische kaders

In augustus 2015 startten Veiligheidshuizen samen met alle betrokken ketenpartners een gezamenlijk project om te komen tot een document dat duidelijkheid moet scheppen over de juridische kaders voor gegevensverwerking en privacy in Veiligheidshuizen. Met een schuin oog wordt ook gekeken naar toepasbaarheid van deze kaders op vergelijkbare samenwerkingsverbanden.

Doelen

Doelen van het project zijn:

  • Duidelijkheid scheppen over de wettelijke grondslagen voor samenwerking en informatie-uitwisseling middels een ‘juridisch handvat’.
  • Oplevering van een handzaam digitaal overzicht voor de professionals: welke concrete informatie mag op welk moment gedeeld worden met (de partners in) het Veiligheidshuis.
  • Oplevering van een digitaal document dat een goed overzicht biedt en toegang geeft tot wetteksten.

Handzaam overzicht

Inmiddels nadert het handvat met de juridische kaders zijn voltooiing. Het is een lijvig document dat alle geldende wettelijke kaders op een rij zet. Voor juristen smullen, maar voor professionals moeilijk te behappen. Vandaar dat het project zich vanaf nu, samen met vertegenwoordigers van de Veiligheidshuizen, gaat richten op de tweede en derde doelstelling: een handzaam overzicht.

Meer weten

Kijk voor meer informatie op de website van de externe linkVeiligheidshuizen