Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Trainingsmodules over mannenmishandeling

17-11-2016

De expertise die werd opgedaan tijdens de pilot Mannenopvang is verwerkt in trainingsmodules. De trainingen zijn gericht op organisaties als Veilig Thuis, de buurt-/wijkteams, politie, gemeenten en hulpverleningsorganisaties.

Witte vlek

Uit onderzoek (Van der Veen en Bogaerts, 2010) blijkt dat circa 40 procent van de slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties een man is. Het hulpaanbod aan mannen die slachtoffer zijn van geweld in afhankelijkheidsrelaties is zeer beperkt. Als we kijken naar huiselijk geweld en mannen, worden mannen dikwijls eerder herkend als pleger dan als slachtoffer. In die zin is er sprake van een witte vlek in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Expertise beschreven

De pilot mannenopvang werd in de periode 2008-2016 gehouden in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. De expertise die Blijfgroep, Moviera, PerspeKtief en Arosa gedurende deze pilot opbouwden, is beschreven. Ook is er een trainingsaanbod is ontwikkeld: Trainingsmodules over mannenmishandeling bij huiselijk geweld, eergerelateerd geweld & mensenhandel.

In de trainingen wordt aandacht besteed aan:

  • Signalering van mannenmishandeling, bespreken en motiveren tot hulp
  • Verdieping/bewustwording in de problematiek
  • De impact die mannenmishandeling heeft (in samenwerking met ervaringsdeskundigen)
  • Casu├»stiek bespreken; oefenen met acteur

Meer informatie

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kan contact worden opgenomen met Adrie Vermeulen van Moviera, telefoon: (088) 374 465 2.