Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Politie verzuimt zorgmelding bij Veilig Thuis

18-01-2016

Bij bijna de helft (1) van de huiselijk geweld incidenten waarbij kinderen betrokken waren, heeft de politie in Amsterdam géén zorgmelding bij Veilig Thuis gedaan. Terwijl dit wel beleid is. Er is geen reden om aan te nemen dat dit in de rest van het land anders ligt. Dat blijkt uit onderzoek van TNO.

TNO deed samen met de politie, in opdracht van Politie & Wetenschap, onderzoek naar de afhandeling van huiselijk geweld incidenten in Amsterdam in 2013 en 2014. Jaarlijks komen er in Nederland ruim 95.000 incidenten van huiselijk geweld onder de aandacht van de politie. Onder huiselijk geweld vallen alle vormen van dreiging en geweld in de privésfeer (partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en oudermishandeling). Het melden van een incident bij Veilig Thuis betekent dat onderzoek en hulp wordt gestart om ervoor te zorgen dat het geweld stopt en de schade voor kinderen beperkt wordt.

Onduidelijk

In Amsterdam bleek dat bij de helft van de 7000 jaarlijkse gevallen een strafrechtelijke route en/of procedure huisverbod (voor de pleger) werd gevolgd. Van de andere helft van de incidenten in de categorie 'overig', is onduidelijk welke acties door de politie zijn ondernomen. Landelijk blijkt deze categorie groter: namelijk twee derde van alle 95.000 incidenten van huiselijk geweld. Wanneer er geen strafrechtelijke route of procedure huisverbod wordt gevolgd wil dat overigens niet zeggen dat er dan helemaal niets wordt ondernomen door de politie.

Uit interviews met politiemensen komt naar voren dat een deel van deze incidenten naar de hulpverlening en Veilig Thuis wordt overgebracht, zonder dat dit formeel geregistreerd wordt in het politiesysteem. Toch blijken politiemedewerkers vooral gericht op opsporing en het verzamelen van bewijs en in mindere mate op wat er nodig is om het geweld te doen stoppen of op de veiligheid van slachtoffers.

Aanbevelingen

In het onderzoeksrapport adviseert TNO de politiesystemen aan te passen, zodat de activiteiten die niet gericht zijn op opsporing of een procedure huisverbod, ook geregistreerd kunnen worden. Verder wordt aanbevolen om in het politiesysteem met één formulier voor huiselijk geweld te werken zodat de casusgeschiedenis meegenomen kan worden bij afwegingen rond huiselijk geweld incidenten. Een eerste melding van een incident vraagt immers om een andere benadering dan wanneer het om een veelpleger gaat. Verder moet de politie meer scholing krijgen om huiselijk geweld te herkennen en om slachtoffers te motiveren aangifte te doen. Vooral moet de samenwerking met Veilig Thuis worden verbeterd, moeten afspraken aangescherpt worden en sturing daarop worden gegeven.1. Ongeveer een derde tot de helft