Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

OM past aanwijzingen kwetsbare personen aan

18-04-2016

De aanwijzingen 'Huiselijk Geweld en Kindermishandeling', 'Zeden' en 'Kinderpornografie' van het Openbaar Ministerie (OM) worden per 1 mei aangepast en onderling met elkaar in lijn gebracht.

De aanwijzingen geven kaders en regels voor de strafrechtelijke aanpak volgens de Jeugd, Gezin en Zeden (JGZ) benadering om bij te dragen aan de veiligheid en veerkracht van kwetsbare personen.

Dezelfde leefomgeving

Het OM krijgt vaak te maken met kwetsbare slachtoffers en daders. Bijvoorbeeld kinderen en jongeren, ouderen en mensen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen of mensen die afhankelijk zijn van hun directe omgeving. Daders en slachtoffers bevinden zich vaak in dezelfde (leef)omgeving en moeten in veel gevallen na strafrechtelijk optreden met elkaar verder. De kans dat kwetsbare personen (opnieuw) slachtoffer worden van strafbare feiten is groter dan bij anderen. Het OM wil daarom anders kijken naar zaken met kwetsbare personen.

Meer informatie

externe linkOpenbaar Ministerie